Skriv ut denna sida 

Samarbetslekar!

       Så få stolar  som  möjligt
Alla ställer sig på varsin stol. Sedan tar man bort en efter en stol, men alla ska stå kvar på stolarna. Det blir svårare och svårare att få plats på stolarna, men är det inte för många kan man till slut klara att stå alla på bara en stol.

Hand mot fot
Den här leken passar bäst om man är tre till fem stycken. Man skriver kanske 30 lappar, där man har skrivit upp olika kroppsdelar. Man kan t.ex. skriva hand, fot, näsa, nacke, knä, mage, öra, armbåge, axel och haka. I det här fallet blir det då tre lappar med varje kroppsdel. Lapparna viks ihop och läggs i en liten burk eller liknande. Sedan tar två personer i gruppen varsin lapp. Om det då blir "armbåge" på den ena och "axel" på den andra ska den första då hålla sin armbåge emot den andres axel. Emellan ska man hålla båda lapparna. Sedan är det två personer som får dra nya lappar. Samma sak gäller nu. Säg att de får "hand" och "fot". Då ska den ena personen hålla sin hand mot den andres fot, med de två lapparna emellan. En person får naturligtvis ta flera lappar efter varandra, men det ska försöka bli så rättvist som möjligt, så att man växlar om med att ta lappar. Man kan också göra detta genom att dela upp sig i två lag, och se vilket lag som klarar flest lappar.

          Sätt dig snabbt

Här ska man vara två och två. En person i varje par ska hålla en hopvikt tidning under armen, och jämte sig på andra sidan ska man ha sin kompis. Sedan är den någon som sköter musiken. När musiken är igång ska samtliga par gå runt i rummet, men när musiken stannar ska den som har tidningen veckla ut den och sätta sig på den. Kompisen ska sedan fortast möjligt sätta sig i knäet på den andre. Det par som blir färdiga sist med detta åker ut. Sedan gör man samma sak en gång till, och åter igen är det det par som är sist färdigt som åker ut. Det fortsätter så här tills bara ett par är kvar, som då har vunnit.

Bollstafett
Man delar upp sig i två eller flera lag. Alla ställer inom varje lag upp två och två. Varje lag får en tennisboll. Det ska vara lika många stolar som antal lag och på varje stol, som placeras så långt från paren som möjligt, ställs en drickaflaska. På signal från ledaren tar de två första i varje lag bollen mellan sina pannor och för den på så sätt fram till flaskan och placerar den på flaskans öppning. Händerna hålles hela tiden på ryggen. När bollen ligger stadigt där får de ta upp den med handen och springa tillbaka till sitt lag där nästa par gör samma sak. Det lag som är först färdigt vinner.

Bondgården
Det ska vara lika många papperslappar som deltagare. Antal deltagare ska helst var delbart med tre, fyra eller fem. På varje lapp skrivs ett djurnamn, t.ex. ko, katt, hund, tupp. Det ska vara lika många lappar med varje djur. Lapparna delas ut och sedan ska alla samtidigt härma "sitt" djur, det som stod på lappen och försöka leta rätt på de övriga som har samma djur. Så fort gruppen samlats sätter de sig ned på golvet och har då vunnit.

Skriv ut denna sida